IFGM
AMIF
KINEMEZ

F.A.Q.

F.A.Q.

P: Com influeixen les postures que utilitzo diàriament en el meu dolor d'esquena?

R: Bàsicament, aquestes postures mantingudes poden obligar a la musculatura a fer esforços excessius, o augmentar la càrrega que suporta la columna vertebral. Amb el temps les vèrtebres es desgasten i lesionen les estructures veïnes, provocant dolor. Quant més equilibrada estigui nostra musculatura i articulacions, menor serà el risc de patir dolor d'esquena.


P: El mètode *Mézières només és útil per a persones lesionades?

R: En absolut, existeix un aspecte preventiu molt important per a persones amb professions de risc com és el cas d'els qui treballen moltes hores asseguts (secretàries, informàtics…), en postures fixes durant moltes hores (dependentes, models…) o els qui realitzen esforços físics importants en moure persones o objectes (infermeres, transportistes…)
 

P: Per millorar el meu dolor d'esquena haig de reforçar-la?

R: La debilitat dels “*erectors raquídis” és una creença popular i fins i tot de certs professionals sanitaris, que no presenta evidència científica alguna. Pretendre relacionar aquesta debilitat amb les deformitats del cos és poc raonable. Com més es reforcen els músculs posteriors de la nostra esquena més s'aixafen les nostres vèrtebres. El nostre concepte és totalment diferent; la reeducació ha de basar-se en un treball de percepció corporal unit a una flexibilització global i llibertat articular, és a dir, en el reequilibri neuro-muscul-articular com a principi fonamental que ha d'imperar els nostres tractaments.


P: Com sé que la teràpia que em fan està basada en el mètode Mézières?

R: Aquest mètode es practica de manera individual assistit per un fisioterapeuta especialitzat. La durada de la sessió ha de ser de 45 a 60 minuts. Per tant està concebuda originalment com una tècnica individual i no com una gimnàstica per a grups.


P: Quin professional pot realitzar aquest mètode?

R. El mètode Mézières s'emmarca dins de les tècniques de fisioteràpia. En conseqüència només un fisioterapeuta format en aquest mètode pot realitzar amb garanties la teràpia. Actualment a Espanya s'imparteix com a formació de postgrau realitzada a la Universitat.  El llistat de fisioterapeutes està disponible en l'apartat AMIF que es troba a l'àrea professional d'aquesta Web.


P: Els mètodes globals estan cada vegada més de moda, per què?

R: Certament, les persones cada vegada tenim una major cultura global. Sabem que el canvi climàtic que succeeix en les glaceres influirà amb el temps al nostre país. De la mateixa manera som conscients que existeix una interconnexió en tot el nostre cos. La millora de la nostra consciència corporal, els nostres moviments o la nostra respiració només són possibles amb mètodes globals. Pilates, Mézières, RPG, Feldenkrais o anti-gimnàstica són alguns exemples que il·lustren la popularitat d'aquestes tècniques.


P: Quines diferències existeixen entre el mètode Mézières i la anti-gimnàstica?

R: El mètode *Mézières, a més de la seva acció preventiva, està considerat com una teràpia d'elecció en les diverses lesions de l'aparell locomotor, sempre en sessió individual i sota una visió global. Aquesta reeducació és realitzada per un fisioterapeuta especialitzat. La anti-gimnàstica és un treball amb finalitat preventiva i la seva pràctica es realitza en grups. És un mètode molt complementari a Mézières, que sintetitza d'una forma intel·ligent certs conceptes d’eutonia (percepció del to muscular) amb els de el mètode Mézières. No és requisit imprescindible ser fisioterapeuta per realitzar la formació d’anti-gimnàstica.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Catellano
Català
Franais