IFGM
AMIF
KINEMEZ

Hèrnia discal - Ciàtica

Què és

El terme hèrnia discal es refereix a la sortida cap a l'exterior de part del contingut del disc intervertebral, més enllà del contorn natural podent així exercir pressió sobre la medul·la espinal o sobre l'arrel nerviosa. Això pot succeir en tota la nostra columna vertebral, però és més usual en la columna cervical (afectació de l'arrel C7) i sobretot a nivell lumbar (arrel L5, S1).  Quan la compressió és de l’arrel L4, L5 o S1 afectarà el nervi ciàtic.

Causes

La causa d'un dolor de tipus radicular (exemple ciátic) és deguda a la compressió d'una arrel nerviosa per la hèrnia discal que provoca la seva irritació. Encara que poden existir causes traumàtiques (un accident de cotxe per exemple), la majoria solen ser processos degeneratius.

No està ben clar encara els mecanismes exactes que provoquen aquest procés degeneratiu, però si que coneixem alguns factors de risc que faciliten la seva degradació, entre els quals destaca: l'estrés en alterar la percepció del dolor i l'augment del to muscular; moviments repetitiusde l'esquena com les torsions o rotacions; esforços adoptant una mala higiene postural, postures mantingudes durant moltes hores com estar assegut, doncs afavoreix el *pinçament del disc; i també certs desequilibris posturals deguts a una falta de flexibilitat. En ocasions es parla de la debilitat dels músculs de l'esquena com a causa del mal d'esquena. Per a nosaltres això és un error, un mite que ha d'eradicar-se, doncs la falta de flexibilitat dels teixits juga un rol molt més important en la deterioració que el dèficit de força.

Símptomes

Els símptomes poden ser molt variats depenent de la zona afectada. Una hèrnia discal localitzada a nivell lumbar no té per què manifestar dolor en aquesta zona, en ocasions el pacient sent més dolor fora que dins de la seva esquena (irradiació nerviosa), és a dir en el gluti, darrere de la cama, en el bessó o el peu. Aquest dolor pot ser constant i difús, o en fase aguda ser un dolor punyent com un “corrent elèctric” que recorre tota l'extremitat. Segons l'arrel nerviosa lesionada, la localització dels símptomes varia, però en general la sensació de formigueix, la pèrdua de força, la dificultat de moure's amb soltesa, solen ser símptomes molt comuns. A més és freqüent que la persona adopti postures antiàlgiques, d'aquesta manera el cos canvia la seva posició per no tenir dolor. Si aquestes postures es mantenen en el temps és probable que quedin molt fixades i puguin ser l'origen de dolors en altres zones del cos.

Diagnòstic

Amb la història clínica i l'exploració es pot arribar a tenir una sospita bastant fiable de hèrnia discal però només es pot confirmar mitjançant un TAC o una Ressonància Magnètica.

No tots els dolors a la zona lumbar que s'estenen cap a la cama pel territori del nervi ciàtic, són deguts a una hèrnia discal. Hi ha altres afeccions de la columna molt comunes que poden causar un dolor referit al membre inferior. Normalment és causat per una lesió mecànica de la zona lumbar com, per exemple, una síndrome facetaria (pinzament articular), sacroilíaca o per contractura del múscul piramidal.

El fisioterapeuta a més de conèixer el diagnòstic mèdic exacte, ha de realitzar una exploració clínica amb palpació de la columna i de la seva musculatura, exploració de la mobilitat articular i del sistema nerviós. Associem a aquest examen clínic una anàlisi global, és a dir, de les alteracions posturals i de l'estat de les cadenes musculars.

És possible tenir una hèrnia discal però no tenir cap dolor. Antigament es creia que l'hèrnia discal sempre causava dolor als que la patien, i que aquesta suposava un risc per al pacient o que podien operar-se per no quedar "invàlid".  Afortunadament l'evidència científica disponible demostra que això no és així.  En fer estudis en persones sanes s'ha vist que entre el 30% i el 50% presenten hèrnies discals que no els causaven cap dolor; per tant, el criteri de tractament és, essencialment, clínic basat en la simptomatologia.

Tractament

La majoria (>80%) dels pacients amb dolor per hèrnia discal responen bé al tractament mèdic conservador (analgèsic i anti-inflamatori) unit al tractament de fisioteràpia especialitzat, que ha d'incloure sempre la reeducació de la postura. La cirurgia, excepte en casos de hèrnies molt grans o dolor insuportable, ha de ser considerat un últim recurs.

La reeducació postural Mézières tracta eficaçment aquesta patologia. L'enfocament haurà de ser sempre global si volem mantenir els resultats a llarg termini. En certa manera busquem aquells factors de risc que estan impresos en el cos amb l'objectiu de minimitzar els seus efectes negatius. La teràpia manual específica de l'eix crani-sacral, reharmonizació de les cadenes musculars, millora de la imatge corporal i d'un treball respiratori adequat són algunes de les tècniques utilitzades en els nostres tractaments.

És important associar a la fisioteràpia normes de ergonomia laboral. S'ha d'estudiar el lloc de treball de cada persona per a aconsellar sobre les postures i el mobiliari més adequat.

En general, els tractaments medicamentosos (analgèsics, antiinflamatoris, relaxants musculars) i els ortopèdics (ortesis), estan indicats únicament per a la fase aguda que sol durar diversos dies.  Els dolors de més de 3 mesos de durada es consideren crònics.  El seu metge li orientarà millor sobre aquest particular.

Catellano
Català
Franais