IFGM
AMIF
KINEMEZ

Escoliosi

Què és

És una deformitat tridimensional de l’esquena.  Es caracteritza per una desviació lateral de la columna, associada a una rotació vertebral.  És important diferenciar bé la veritable escoliosi amb una actitud escoliòtica, on no hi ha rotació vertebral. 

Causes

En més del 85% dels casos no es coneix la causa (escoliosi idiopàtica). Entre un 15%-20% l’origen està en malalties neurològiques, genètiques, hormonals, alteracions del creixement vertebral i d’altres.  Hi ha mals costums que poden provocar dolor, o males actituds posturals; com portar malament la motxilla, o esports asimètrics (tennis, golf, etc.) o tenir una mala ergonomia a la feina.  Però aquests aspectes difícilment podran ser l’origen d’una escoliosi, inclòs una veritable cama curta no té per què provocar una escoliosi progressiva.

Símptomes

El símptoma principal és la deformitat de l’esquena, que pot ser més o menys visible en funció dels graus de la corba raquídia.   Una escoliosi de pocs graus pot passar desapercebuda als ulls no experts.  Però, quan la corba supera els 15º-20º cobb, les deformitats poden ser més visibles (sobre tot al estiu, quan el cos sol estar més alliberat de roba).  En aquests casos, els trastorns psicològics són més evidents en l’escoliosi juvenil i del adolescent.  En aquestes edats on la imatge és primordial, queda minvada per l’associació inconscient que fem: simetria de les formes igual a bellesa.

Si bé el dolor no sol ser el senyal  principal d’aquesta deformitat, de vegades poden aparèixer molèsties en el adolescent i dolor mecànic en el adult.  Els fenòmens de compensació i les tensions musculars solen ser els motius principals d’aquests dolors articulars.

Diagnòstic

És molt important el diagnòstic precoç, doncs serà determinant en l’evolució de l’escoliosi.  Els pares haurien de ser els primers en diagnosticar-la.  Dempeus, amb els dos peus junts, miri si apareix una espatlla més elevada, el cap una mica inclinat, un omòplat més abultat, una cadera més elevada, en definitiva una asimetria en la postura dempeus.Una anàlisi clínica per un professional qualificat sol ser suficient per a diagnosticar-la.  No obstant això, és molt important determinar els angles i el tipus de corba.  Seran necessàries unes plaques radiològiques per verificar aquest aspect.

 

Per a verificar clínicament la escoliosi s’utilitza el test de flexió anterior del tronc o test d’Adams.  Demani al seu fill que flexioni el tronc cap endavant com si volgués agafar un mocador del terra, però amb les dues mans i els dos genolls estirats.  Fixi’s en la seva esquena, si observa que ambdós costats són diferents, com uns abultaments en l’esquena (gibositats), li recomanem que vagi a veure a un professional qualificat per a confirmar el diagnòstic.

Tractament

Hi ha alguns casos en els que l’evolució de la deformitat és tant important que pot comprometre l’aparell cardio-respiratori.  Quan succeeix aquesta situació serà imprescindible un tractament quirúrgic (escoliosis greus d’angles superiors a 60º cobb)  El corset es sol utilitzar quan les corbes són superiors a 25º Cobb.

Respecte al tractament físic, la reeducació postural Mézières es una tècnica molt vàlida, sobre tot en les escoliosis del adolescent i del adult.  Els objectius són diversos: evitar la progressió  de la corba (etapa pre-puberal), millorar la flexibilitat muscular (reequilibri cadenes musculars), millorar la mobilitat articular i l’estètica postural. 

Catellano
Català
Franais