IFGM
AMIF
KINEMEZ

Hipercifosi

Què és

Anomenem cifosi a les convexitats de la corba.  A la esquena hi ha una cifosi, la dorsal o toràcica.  Quan és molt accentuada, l’anomenem hipercifosi.

Causes

No hi només una sola causa que expliqui l’augment d’aquesta corba raquídia.  Pot ser per alteració congènita en la forma de creixement de la vèrtebra; o secundària a malalties (per ex. malaltia de Scheuermann, aixafament per osteopososi, etc.), psicològicas (per exemple, una actitud depressiva, astènia del adolescent) i,potser les més freqüents, les hipercifosis posturals de causes ambientals com per exemple les males postures adquirides davant el ordinador.

Símptomes

De forma general els dolors derivats d’aquesta alteració postural solen ser menors i de poca gravetat.  Aquestes molèsties solen situar-se entre els omòplats, però també irradiar-se cap a la regió cervical i lumbar.  La caixa  toràcica sol afectar-se, i per tant pot existir dificultat respiratòria.  La persona afectada d’hipercifosi pot tenir trastorns psicològics menors degut a la imatge corporal alterada.

No hem de pensar que el problema és només a les dorsals.  Quan hi ha una deformitat, com és aquest cas, el cos busca el seu equilibri, les seves compensacions.  Amb el temps, el seu problema s’haurà estès a d’altres zones.  No és estrany que aquests pacients vagin al fisioterapeuta també per una espatlla dolorosa, per una cervicàlgia, per una lumbociatàgia, etc. 

Diagnòstic

Una anàlisi clínica per un professional qualificat sol ser suficient.   La metodologia que utilitzem, a més del estudi clínic, és amb biometria digital (sistema ADiBAS posture), que permet mesurar  el angle de la corba.  Encara que no es imprescindible, es pot confirmar el diagnòstic mitjançant una radiografia de perfil, en posició dempeus.

Tractament

Quan la evolució de la corba cifótica és ràpida i supera els  70 graus de cobb (20º-40º normal) es pot valorar el tractament ortopèdic i/o quirúrgic.  Afortunadament això succeeix molt poques vegades; la gran majoria dels casos, la reeducació postural Mézières permet tractar aquestes deformitats i les seves conseqüències d’una forma eficaç, i amb resultats duradors.

Catellano
Català
Franais