IFGM
AMIF
KINEMEZ

Hiperlordosi

Què és

Anomenem lordosi a les concavitats de la corba.  A l’esquena hi ha dues lordosis: la cervical i la lumbar.  Quan aquestes corbes són molt accentuades, les anomenem hiperlordosi.

Causes

No hi ha només una causa que expliqui l’augment d’aquestes corbes raquídies.  Pot ser per alteració en la forma de creixement de la vertebra.  Hi ha races en les que és més freqüent, per la tipologia del individu;  per les relacions entre la personalitat i la postura; i també s’ha demostrat que existeix una correlació entre les tensions musculars del nostre cos i el increment de les lordosis.

Símptomes

Encara que hi ha hiperlordosis ben tolerades, que no produeixen  cap simptomatologia, de vegades pot ser un factor que afavoreixi les lesions i el dolor.  Quan l’origen és en les adaptacions posturals, mals hàbits esportius o laborals, en compensacions per alguna malaltia (per ex. la malaltia de Scheuerman), o per falta de flexibilitat de les cadenes musculars; llavors les contractures musculars i el dolor apareixen per informar-nos que hi ha quelcom que no funciona bé al nostre cos.

L’augment d’aquestes corbes provoca una pressió exagerada sobre les articulacions vertebrals (articulacions interapofisiaries).  En una primera fase apareixerà el dolor degut a la irritació dels elements sensitius de la zona (nervis, lligaments, músculs curts…) i amb el temps l’augment de pressió accelerarà els processos degeneratius (artrosi, estenosi, espondilosi,…)

Diagnòstic

Una anàlisi clínica per un professional qualificat sol ser suficient.  La metodologia que utilitzem, a més del estudi clínic, és amb biometria digital (sistema ADiBAS posture), que permet mesurar el angle de la corba.  Encara què no és imprescindible, es pot confirmar el diagnòstic mitjançant una radiografia en posició dempeus.

Tractament

La reeducació postural tracta eficaçment aquesta patologia.  L’enfocament haurà de ser sempre global si volem mantenir els resultats a llarg termini.  Qualsevol tractament exclusivament local, ja sigui ortopèdic o fisioterapèutic, sol fracassar en la majoria dels casos.

Si utilitzem la metàfora de “la bombolla i el llibre” potser s’entengui millor.  Tractar de reduir el arc de la seva esquena amb un gest local és com voler treure la bombolla d’aire d’un llibre.  Qui no ha plastificat alguna vegada les cobertes d’un llibre?  Si no ho fem bé, ens pot haver quedat alguna bombolla d’aire en el seu interior.  Si provem de aixafar-la amb el dit, es possible que ja no estigui sota el dit però, si ens fixem bé, no haurà desaparegut, sinó que s’haurà desplaçat a un altra zona propera.  La bombolla segueix en el llibre.   El mateix succeeix amb el tractament analític de la hiperlordosi, quan s’intenta reduir aquesta corba de forma aïllada, l’únic que s’aconsegueix és desplaçar-la a un altra part del cos, ja sigui a nivell del coll, cames o inclòs de la respiració.  Només amb una reeducació global la seva esquena pot millorar. 

Catellano
Català
Franais