IFGM
AMIF
KINEMEZ

Postura i gestos del músic

"La intel · ligència del moviment al servei del so"


Com diu la Marie-Christine Mathieu al seu blog, un fisioterapeuta hauria de formar part de una orquestra de la mateixa manera que els esportistes d’alt nivell.

El rol de un fisioterapeuta, a més de tractar les lesions del músic, és prevenir les possibles disfuncions múscul-esquelètiques molt associades a aquests professionals.  Això es especialment important perquè s’aconsegueix reduir el número de patologies o resoldre més ràpidament les lesions noves, reduint el temps d’inactivitat.

La educació dels gestos i de les postures inadequades, la explicació minuciosa dels errors que creen les tensions, permeten als músics adoptar comportaments més respectuosos de la seva funcionalitat corporal.

La musicalitat és el objectiu prioritari de qualsevol músic.  És gairebé una obsessió de voler millorar la qualitat del só que el seu instrument és capaç de produir.  Això provoca grans esforços, moltes hores amb el instrument en gestos repetitius.  El professional pot aconseguir millorar aquest só a traves del coneixement just del seus moviments adaptats a cada instrument.

El plaer de tocar portat a una activitat professional, deu combinar les capacitats interpretatives amb el coneixement del propi cos.  El gest precís associat a una postura equilibrada forma part també del instrument.  El objectiu del fisioterapeuta pretén millorar totes les capacitats del músic per tal d’evitar lesions i aconseguir que el músic tregui del seu instrument el més bell só.

 

Catellano
Català
Franais