IFGM
AMIF
KINEMEZ

Artrosi

Què és?

És la malaltia reumàtica més freqüent. És produïda pel desgast del cartílag de l'articulació, un teixit que fa d'amortidor protegint els extrems dels ossos i que afavoreix el moviment de l'articulació.

Causes

En general hem de considerar l’artrosi com un procés d'envelliment natural del cos, sempre que aquesta aparegui correlacionada amb l'edat. Quan la degeneració és severa o quan apareix en primerenca edat, ja no forma part de l'evolució natural sinó d'un desequilibri que pot provocar dolor a mitjà o llarg termini.

Existeixen causes intrínseques constitucionals o pròpies de l'edat. No obstant les causes extrínseques solen tenir molta importància en l'aparició de l’artrosi. Així per exemple, una postura inadequada de la columna, una sobrecàrrega excessiva en el treball o fins i tot un desajustament en l'alimentació, poden afavorir l'alteració del cartílag articular.

Se sap que a Espanya pateix fins a un 16 per cent de la població major de 20 anys i, d'ells, les tres quartes parts són dones.

Símptomes

En l’artrosi, la superfície del cartílag es desgasta i es trenca provocant que els ossos es moguin un contra l'altre, causant fricció, dolor, inflor, i pèrdua de moviment en l'articulació. Amb el temps, l'articulació arriba a perdre la seva forma normal, podent arribar a créixer espolons en l'articulació. A més, trossos d'os i cartílag poden trencar-se i surar dins de l'espai de l'articulació causant més dolor i dany. En l’artrosi solen aparèixer períodes en els quals es donen episodis d’artritis amb gran inflamació, la qual cosa afegiria cicles de dolor inflamatoris a un dolor mecànic més o menys persistent.

L’atrosi pot afectar a qualsevol articulació del cos. No obstant això, les més freqüents són l’atrosi de la columna vertebral que sol afectar al coll (cervicals) i a la zona baixa de l'esquena (lumbars). Les persones amb artrosi lumbar solen queixar-se més a l'inici del moviment, exemple en aixecar-se del llit o de la cadira, i no tant quan caminen durant una estona. Quan la artrosis és cervical, manifesten un dolor en el coll que irradia cap als músculs trapezis, amb rigidesa dels músculs del coll i moviments limitats principalment en rotació del cap, fins i tot acompanyats de crepitacions. Les artrosis de maluc, genoll i mans són també molt freqüents, apareixent a partir dels 50 anys.

Diagnòstic

A més de la informació que obtenim a través de l'examen clínic, és imprescindible una radiografia. En certs casos, quan els símptomes són severs, es pot acompanyar de TAC.

Tractament

Habitualment el tractament conservador sol ser la primera elecció. Existeixen unes normes útils com: l'adequada informació per part del professional sobre la seva lesió, adequada ergonomia en el treball, aprimar, realitzar activitat física suau com caminar o nedar, prescripció d'alguns medicaments en fase aguda recomanats pel seu facultatiu (antiinflamatoris i analgèsics per exemple). No obstant això, molts pacients es beneficien d'una modificació en la seva alimentació acompanyada de suplementació per retardar la destrucció cel·lular per excés de radicals lliures. Una alimentació molt acidificant provoca la pèrdua de minerals com el calci i magnesi fonamentals en l'arquitectura de l'os. Un enfocament adequat a través de la nutrició ortomolecular és una molt bona alternativa per acompanyar a la fisioteràpia.

Existeixen publicacions serioses que demostren com un bon programa de fisioteràpia fa disminuir la simptomatologia i augmentar la funcionalitat. En aquest sentit, el mètode Mézières està especialment indicat ja que, durant el tractament, es mobilitzen totes les articulacions del cos, s'eliminen tensions de les cadenes musculars i es millora la postura. Així per exemple, quan existeixen corbes vertebrals molt accentuades (hiperlordosi o hipercifosi) o molt rectificades, poden ser factors de risc per sofrir pressions anormals sobre els discos o sobre les articulacions posteriors provocant artrosi precoç o hèrnies discals.

El tractament quirúrgic sol ser l'última alternativa i només quan els símptomes són importants i les activitats quotidianes estan molt limitades. En funció de l'articulació la cirurgia pot variar des d'una fusió de les vèrtebres mitjançant osteosíntesi (aplicació de claus i plaques per artrodesar les vèrtebres afectes), a pròtesis de maluc o de genoll.

Catellano
Català
Franais